ฉมา คลินิก

“ดุลยภาพแห่งธรรมชาติ”

ร่างกายมนุษย์ก่อกำเนิดจากความสมดุลของธาตุทั้งสี่ตามธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งเสียสภาวะสมดุลไป จึงก่อให้เกิดเป็นโรคชนิดต่างๆ ดังนั้นหากเรารู้จักการดูแลตนเองให้เกิดดุลยภาพภายในธาตุทั้งสี่นั้น จะก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีกับตนเอง

ฉมา อายุรเวท คลินิก

คลินิกที่รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยมุ่งเน้นให้เกิดสุขภาวะที่ดีจากภายในร่างกาย และ จิตใจ

ฉมา อายุรเวทคลินิกเน้นการรักษาด้วยการใช้ตำรับยาสมุนไพรไทย ยาสมุนไพรเฉพาะบุคคลจาก ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รองรับมาตรฐานในระดับสากล มีการหัตถบำบัดเพื่อปรับสมดุลร่างกาย ด้วย “ศาสตร์การแพทย์ไทยโบราณ” ประยุกต์กับ “การนวดตามกายวิภาคศาสตร์ชั้นสูง” เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นการใช้ “ศาสตร์ภูมิปัญญา” ที่จะมอบ “ดุลยภาพแห่งธรรมชาติ” แก่ผู้รับบริการทุกท่าน


แพทย์ประจำคลินิก

พทป.นัฐฐยา คงต้อง
(หมอเอฟ)

เวชกรรม ตรวจรักษาด้วยการจับชีพจรตรีธาตุ เบญจวาโยวิถี วิเคราะห์ธาตุถึงความเจ็บป่วย ประยุกต์กับความรู้การตรวจร่างกายแผนปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์สาเหตุโรค และการวางแผนรักษา // หัตถเวชกรรม นวดรักษาด้วยการกดจุด นวดคลายกล้ามเนื้อตามศาสตร์กายวิภาคขั้นสูง โรคกล้ามเนื้อ ข้อ เอ็น // การใช้หลักการโภชนบำบัด รักษาอาการด้วยอาหาร

[ ประวัติเพิ่มเติม ]

พท.นันท์ชญาน์ เลิศวัฒนเวชกุล
(หมอเต็ก)

เวชกรรมไทย การตรวจโรค วิเคราะห์ ด้วยการจับชีพจรตามหลักการแพทย์แผนไทยและสามารถให้คำแนะนำการวางแผนการรักษาและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

เภสัชกรรมไทย อธิบายกลไกการทำงานของยาสมุนไพรร่วมกับการรักษาฟื้นฟูสุขภาพด้วยยาสมุนไพรและแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารตามลักษณะของบุคคลนั้น (ตามธาตุแพทย์แผนไทย)

นวดไทย การนวดรักษาโดยการกดจุดรักษาตามกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น  และแนะนำการบริหารร่างกายด้วยตนเอง

ผดุงครรภ์ไทย  การนวดคุณแม่หลังคลอดเผื่อช่วยระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกาย

[ ประวัติเพิ่มเติม ]บริการของเรา

ตรวจ/วินิจฉัย

การตรวจ/วินิจฉัยด้วยหลักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นหลักการตรวจและวินิจฉัยแบบองค์รวมเพื่อค้นหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยโดยใช้วิธีการซักประวัติ จับชีพจรควบคู่กับการอ่านผลแลป พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ แนะนำวิธีการบำบัด รักษาอาการเจ็บป่วย แก่ผู้รับบริการให้ได้เรียนรู้และเข้าใจอาการเจ็บป่วยของตนเอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพแห่งธรรมชาติ

[ รายละเอียด ]  

หัตถการ

หัตถการปรับสมดุลร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนโบราณควบคู่ไปกับการรักษาตามกายวิภาคศาสตร์ชั้นสูง เป็นรูปแบบการรักษาตามแบบฉบับของ “ฉมาอายุรเวทคลินิก” ซึ่งให้การรักษาโดยแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกายของแต่ละบุคคล

[ รายละเอียด ]

ยาสมุนไพร

การดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพรโดยใช้ศาสตร์การแพทย์บูรณาการระหว่าง “ศาสตร์การแพทย์แผนไทยโบราณ” ประยุกต์กับ “ความรู้ทางวิทยาศาสตร์” อีกทั้งยังมีการปรับสมดุลธาตุทั้งสี่ด้วยยาสมุนไพรเฉพาะบุคคลจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล

[ รายละเอียด ]


ติดต่อฉมา อายุรเวท คลินิก การแพทย์แผนไทย และแผนประยุกต์

303 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์แรกและสุดท้ายของเดือน เวลา 08.00-17.00 น.

สนใจสอบถามและนัดหมายได้ที่
TEL : 082-454-9989
FACEBOOK : Chamaclinic
LINE : Chamaclinic

เพิ่มเพื่อนทาง Line@