หมอยา ฉมา ร้านสุขภาพออนไลน์

โรงหมอฉมา ออนไลน์

บริการ ให้คำปรึกษาสุขภาพ ออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง สะดวก ปลอดภัย โดยทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์วิชาชีพที่มีความชำนาญ ดูแลคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

ปรึกษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์

พทป.นัฐฐยา คงต้อง

(หมอเอฟ)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

 1. เวชกรรม ตรวจรักษาด้วยการจับชีพจรตรีธาตุ เบญจวาโยวิถี วิเคราะห์ธาตุถึงความเจ็บป่วย ประยุกต์กับความรู้การตรวจร่างกายแผนปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์สาเหตุโรค และการวางแผนรักษา
 2. หัตถเวชกรรม นวดรักษาด้วยการกดจุด นวดคลายกล้ามเนื้อตามศาสตร์กายวิภาคขั้นสูง โรคกล้ามเนื้อ ข้อ เอ็น 
 3. การใช้หลักการโภชนาบำบัด รักษาอาการด้วยอาหาร

พทป.ธีระ เชื้อประทุม

(หมอต้อง)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

ความเชี่ยวชาญ

 1. เวชกรรม ตรวจรักษาด้วยการจับชีพจรตรีธาตุ วิเคราะห์อาการและสาเหตุของการเจ็บป่วย ประยุกต์กับความรู้การตรวจร่างกายแผนปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์สาเหตุโรค และวางแผนการรักษา
 2. เภสัชกรรมแผนไทย แนะนำการใช้สมุนไพรเพื่อให้สอดคล้องกับ ปัญหาการเจ็บป่วยของผู้เข้ารับบริการ ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ยาสมุนไพรมากกว่า 2 ปี 
 3. หัตถเวชกรรม การนวดรักษาด้วยการกดจุด และคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการของโรคทางกล้ามเนื้อ

ธีร์พิพัฒน์ เวทย์เรืองทาน

(หมอเฟม)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ความเชี่ยวชาญ

 1. เวชกรรม ตรวจรักษาด้วยการวิเคราะห์ธาตุสมุฏฐาน วิเคราะห์ธาตุ ตรวจร่างกายแผนปัจจุบัน หัตถการทางแผนไทย และ วางแผนการรักษา
 2. หัตถเวชกรรม นวดรักษาด้วยการกดจุดแบบราชสำนัก โรคกล้ามเนื้อ
 3. เภสัชกรรมแผนไทย ตั้งตำรับยาเฉพาะราย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร

บริการของเรา

ให้คำแนะนำ

จ่ายยาสมุนไพร

หมอยา ฉมา ร้านสุขภาพออนไลน์

แพทย์แผนไทยห่วงใย ไม่ห่างไกลคุณ

บริการ ให้คำปรึกษาสุขภาพ การใช้ยา ออนไลน์แบบส่วนตัว ฟรี! โดยแพทย์แผนไทย (จันทร์-ศุกร์) 8.00 น – 17.00 น.

 

Facebook : www.Facebook.com/Chamatelemed
Messenger : m.me/ChamaThaiMed
line@ : @Chamaherbs
โทร : 095-207-9544,02-878-9988 ต่อ 1309,1310
Instagram: www.instagram.com/chamaherbs/