หมอยา ฉมา ร้านสุขภาพออนไลน์

โรงหมอฉมา ออนไลน์

บริการ ให้คำปรึกษาสุขภาพ ออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง สะดวก ปลอดภัย โดยทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์วิชาชีพที่มีความชำนาญ ดูแลคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

ปรึกษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์

พทป.นัฐฐยา คงต้อง

(หมอเอฟ)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

 1. เวชกรรม ตรวจรักษาด้วยการจับชีพจรตรีธาตุ เบญจวาโยวิถี วิเคราะห์ธาตุถึงความเจ็บป่วย ประยุกต์กับความรู้การตรวจร่างกายแผนปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์สาเหตุโรค และการวางแผนรักษา
 2. หัตถเวชกรรม นวดรักษาด้วยการกดจุด นวดคลายกล้ามเนื้อตามศาสตร์กายวิภาคขั้นสูง โรคกล้ามเนื้อ ข้อ เอ็น 
 3. การใช้หลักการโภชนาบำบัด รักษาอาการด้วยอาหาร

พท.นันท์ชญาน์ เลิศวัฒนเวชกุล

(หมอเต็ก)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย
 2. ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

ความเชี่ยวชาญ

 1. เวชกรรมไทย การตรวจโรค วิเคราะห์ ด้วยการจับชีพจรตามหลักการแพทย์แผนไทย อธิบายสาเหตุการเกิดโรค อธิบายความบกพร่องของร่างกายตามหลักการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถให้คำแนะนำการวางแผนการรักษาและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน
 2. เภสัชกรรมไทย อธิบายกลไกการทำงานของยาสมุนไพรร่วมกับการรักษาฟื้นฟูสุขภาพด้วยยาสมุนไพร และแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารตามลักษณะของบุคคลนั้น (ตามธาตุแพทย์แผนไทย) เพื่อปรับสมดุลของร่างกายด้วยการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันให้เป็นยารักษา
 3. นวดไทย การนวดรักษาอาการในกลุ่มต่างๆที่เกิดจากพฤติกรรม การนวดรักษาโดยการกดจุดรักษาตามกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น  และแนะนำการบริหารร่างกายด้วยตนเอง
 4. ผดุงครรภ์ไทย  การนวดคุณแม่หลังคลอดเผื่อช่วยระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกาย
   

บริการของเรา

ให้คำแนะนำ

จ่ายยาสมุนไพร

หมอยา ฉมา ร้านสุขภาพออนไลน์

แพทย์แผนไทยห่วงใย ไม่ห่างไกลคุณ

บริการ ให้คำปรึกษาสุขภาพ การใช้ยา ออนไลน์แบบส่วนตัว ฟรี! โดยแพทย์แผนไทย (จันทร์-ศุกร์) 8.00 น – 17.00 น.

 

Facebook : www.Facebook.com/Chamatelemed
Messenger : m.me/ChamaThaiMed
line@ : @Chamaherbs
โทร : 095-207-9544,02-878-9988 ต่อ 1309,1310
Instagram: www.instagram.com/chamaherbs/