True Freshness
from Chama Farm Organic within 1 day

ความสดที่แท้จริง

Chama Farm ได้มีความต้องการให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์และสารอาหารจากผลผลิตของเราอย่างครบถ้วนที่สุด จึงเป็นที่มาของแนวความคิด “ความสดที่แท้จริง” ที่จะมอบสินค้าที่มีความสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 1 วันหลังจากเก็บเกี่ยวจากต้นไปถึงมือผู้บริโภค อันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการบริโภคเพื่อได้คุณประโยชน์อย่างสมบูรณ์

สินค้าขายดี

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
We are Chama
เราคือพื้นที่ที่มี ความเคารพและความผูกพันธ์กับธรรมชาติ เราเป็นกลุ่มครอบครัวที่เลือกใช้แนวทางของธรรมชาติในการรักษาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวเราเป็นสังคมที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และผลิตผล ด้วยความรักและความปราถนาต่อผู้รับเราจะนำความรัก ความอบอุ่น และความเป็นจริงของธรรมชาติ ส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อคุณประโยชน์ที่แท้ยั่งยืน ของโลกใบนี้

บทความ

ขอเชิญพบกับบทความน่าสนใจจาก ฉมา ฟาร์ม ออร์แกนิค